Το καλώδιο ανάφλεξης αποτελείται από έναν πυρήνα που ονομάζεται αγωγός, ένα περίβλημα πρώτου επιπέδου γενικά από EPDM ή σιλικόνη και ένα εξωτερικό περίβλημα από σιλικόνη ή άλλο υλικό.

Η πιστοποίηση για τον ορισμό ενός καλωδίου ανάφλεξης είναι το ISO 3808 μέρος I και II, στο οποίο παραπέμπουν και άλλα διεθνή πρότυπα όπως τα SAE και VDE.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ή αλλιώς κινητήρας εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας που δημιουργείται από το συνδυασμό αέρα, καυσίμου και σπινθήρα για να δώσει ζωή στην κίνηση του οχήματος.

Ζωτικής σημασίας είναι ο “φορέας” του σπινθήρα, ο οποίος μπορεί να είναι το καλώδιο του μπουζί ή/και ένα πηνίο ανάφλεξης.

Το σύστημα εκτελεί στη συνέχεια τη λειτουργία ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του οχήματος, επειδή ο συγχρονισμός της σωστής ποσότητας στο μείγμα καυσίμου και αέρα ο σπινθήρας δημιουργεί την πρωταρχική πηγή κίνησης.

Έτσι, το να φτάσει ο σπινθήρας τη σωστή στιγμή, με τη σωστή ποσότητα και ισχύ είναι το βασικό στοιχείο της ροπής πρόωσης του κινητήρα.

Ως εκ τούτου, το καλώδιο ανάφλεξης και/ή το πηνίο μολύβδου γίνονται θεμελιώδες στοιχείο για να φτάσει η ηλεκτρική ενέργεια στο μπουζί, βεβαιώνει ο Paolo Braia, διευθυντής παραγωγής και εφοδιασμού Brecav Srl, ένα καλώδιο ανάφλεξης και/ή ένα πηνίο μολύβδου που δεν είναι σε άριστη κατάσταση προκαλεί καθυστέρηση στην άφιξη του σπινθήρα και κατά συνέπεια ο θάλαμος καύσης γεμίζει με το μείγμα καυσίμου και αέρα και προκαλεί μεγαλύτερες εκλύσεις CO στο περιβάλλον, επιδεινώνοντας τα επόμενα μέρη του συστήματος και ρυπαίνοντας περισσότερο το περιβάλλον.

Το καλώδιο ανάφλεξης και/ή το πηνίο ανάφλεξης εξασφαλίζουν τη σωστή κατανομή του ρεύματος υψηλής τάσης στα μπουζί. Στην ουσία, μεταδίδουν ενέργεια στο σύστημα, προστατεύουν από τις ακτινοβολούμενες παρεμβολές, η θωράκιση γίνεται μέσω του αγωγού, ο οποίος με τη σειρά του προστατεύεται από τουλάχιστον δύο στρώματα περιβλήματος σιλικόνης (ή άλλου υλικού) ή μέσω αντιστατικών καλυμμάτων.