Jesteśmy zaangażowani w zmiany rynkowe, które wszyscy dobrze znamy, nową motoryzację, paliwa alternatywne (metan, gaz płynny, wodór, LNG, CNG, syngaz, biogaz), popychające nasz dział badawczo-rozwojowy, kierowany przez mojego brata Raffaele, który otrzymał 8 certyfikatów i 5 patentów na wynalazki od Mise. Chcemy dostarczać ukierunkowane, innowacyjne odpowiedzi, a także zdobywać nowe dla nas rynki, od lotnictwa, przez rolnictwo, po regazyfikatory, i ogólnie skupiać się na wszystkim, co jest związane z silnikiem spalinowym, niezależnie od paliwa.

Stąd też nowe serie cewek zapłonowych i przewodów zapłonowych dedykowanych dla autobusów, ciężarówek, agregatów prądotwórczych, a w szczególności dla systemów zasilania wodorem, są w centrum naszych programów inwestycyjnych w zakresie badań i rozwoju.

Stworzyliśmy, mówi Raffaele Braia, prawdziwie analogową i cyfrową grupę ds. innowacji technologicznych w celu syntezy informacji zdobytych na temat funkcji technicznych/instrumentalnych i oprogramowania, zwłaszcza w przypadku cewek zapłonowych i przedłużaczy.

Dział ten, kontynuuje Paolo Braia, doprowadził już do stworzenia oprzyrządowania do diagnostyki, weryfikacji, walidacji i certyfikacji wszystkich cewek zapłonowych i przedłużaczy marki Brecav; dzięki tym nowym narzędziom do użytku, podnieśliśmy wydajność cewek zapłonowych do tego samego poziomu, co oryginalne wyposażenie.